Taggat: kristendomen

Lucka 24: God jul önskar vi på Panorama

Lucka 24: God jul önskar vi på Panorama

Alla ”vet” att Jesus föddes julen år 0 och att det är därför vi firar jul. En födelse är i sig inte en politisk handling, om inte modern föder sitt barn för sin politiska övertygelses skull. Så vitt jag vet...