Taggat: långtidsutredningen 2011

Ekonomiska incitament ska pressa studenter till att fortare välja rätt

Ekonomiska incitament ska pressa studenter till att fortare välja rätt

Regeringen vill stimulera en hög genomströmning i de svenska universiteten. Våren 2009 föreslog därför Studiesociala kommittén att sänka de studiemedelsberättigade åren till fyra år.  Som om mindre tid skulle göra det lättare för oss unga att veta vad vi vill...