Taggat: madeleine albright

Ett nytt Rwanda?

Ett nytt Rwanda?

Många grannkonflikter har uppstått i Afrika på grund av västmakternas oförsiktiga och orättvisa uppdelning av kontinenten vid Berlinkonferensen 1885, bland annat mellan Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Ända sedan 1998 har rwandisk militär befunnit sig i östra DRK, uppbackat...