Amerikansk imperialism?

Amerikansk imperialism är ett fenomen som kastas runt till höger och vänster oavsett om det gäller kulturimperialism eller militärhegemoni. Trots det syns inga spår av den amerikanska flaggan i f.d. kolonier och inget annat land firar den amerikanska presidenten som statsöverhuvud. Även fast amerikansk militär närvaro och utbrett kulturellt inflytande inte är någon hemlighet hamnar landets alltjämt blygsamma historia som kolonialmakt i skymundan.

Av: Alexander Dannerhäll

Läs vidare