Den svenska skolan i fritt fall?

Den svenska skolan är minst sagt omtvistad, det talas om dålig kvalitet på undervisningen, outbildade lärare, betygsinflation, eleverna presterar allt sämre och så vidare i all oändlighet. Segregeringen inom skolan ökar vilket innebär att faktorer som vad ens föräldrar har för bakgrund, vart man bor och vilken skola man hamnar på kan vara avgörande i möjligheten att påverka sin framtid. Läs vidare