Amerikansk imperialism?

Amerikansk imperialism är ett fenomen som kastas runt till höger och vänster oavsett om det gäller kulturimperialism eller militärhegemoni. Trots det syns inga spår av den amerikanska flaggan i f.d. kolonier och inget annat land firar den amerikanska presidenten som statsöverhuvud. Även fast amerikansk militär närvaro och utbrett kulturellt inflytande inte är någon hemlighet hamnar landets alltjämt blygsamma historia som kolonialmakt i skymundan.

Av: Alexander Dannerhäll

Läs vidare

Putin ställer upp i ryska presidentvalet


I mitten av september tillkännagav Rysslands president Medvedev under Förenade Rysslands-partikongress att vid presidentvalet 2012 kommer den förre presidenten Vladimir Putin att ställa upp. Medvedev själv kommer att kandidera till premiärministerposten. Putin, som tillträde premiärministerposten 1999 och som året därpå blev president, tvingades av konstitutionella skäl att 2008 avgå som president. Efter dess har konstitutionen ändrats, och Putin får nu lov att ställa upp igen. Dessutom har mandatperioden förlängts från 4 till 6 år och Putin skulle därmed kunna förbli president fram till 2024. Läs vidare