Militära underrättelsetjänsten på apolitiskt besök

Den 4 april gästades Edens hörsal av tre representanter från MUST. Föredraget anordnades av LUPEF:s SamPol- och Utbildningsutskott och kom att handla mest om jobb: hur organisationen arbetar och hur det är att arbeta där. Känsligare frågor avböjdes som förväntat med hänsyn till sekretessen, men kvällen var ändå intressant och givande. Till de som inte kunde närvara erbjuder Panorama här ett referat.

Av Tim Isaksson Läs vidare

Intervju med FRA-chefen Ingvar Åkesson

Ingvar Åkesson är generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA) som har uppdraget att bedriva signalspaning å statens vägnar samt bidra till en hög informationssäkerhet i samhället. FRA har funnits länge och blev en egen myndighet redan 1942, sedan dess har man bedrivit signalspaning i etern. Men det var inte förrän den så kallade FRA-lagen som myndigheten blev allmänt känd. FRA-lagen är i själva verket ett antal lagändringar som ger FRA rätt att bedriva spaning i kablar som korsar landets gränser det vill säga internet och telefoni utöver deras tidigare spaning i etern. Flertalet allianspolitiker var skeptiska till lagändringen, och för att den skulle gå igenom gjordes därför en del kompromisser. Några skrivningar lades till för att ge ett integritetsskydd och flera av de myndigheter som tidigare kunnat efterfråga spaning ifrån FRA förbjöds nu att göra det, däribland Säkerhetspolisen (SÄPO) som länge haft (och i mångt och mycket fortfarande har) ett nära samarbete med FRA.

Läs vidare

Intervju med Anders Danielsson, SÄPO:s generaldirektör

Efter föredraget fick Panorama en kort pratstund med Danielsson, som hade bråttom hem sent på kvällen som det var. Intervjun handlade mycket om säkerhetspolisens organisation och Danielssons bakgrund, men han berättade också bland annat om meddelarfrihet, antalet våldsbejakande islamister i Sverige och sin ledarstil. Naturligtvis berördes också aktuella händelser, men tyvärr höll Danielsson tungan rätt i mun även denna gång. Läs vidare

SÄPO om chefen får säga det själv

Vårens novischföredrag i LUPEF:s regi stod ingen mindre än säkerhetspolisens generaldirektör Anders Danielsson för. Med pedagogiska slides och en van och lite skämtsam ton redogjorde han under en halvtimme översiktligt för vad SÄPO har för uppgifter och hur de löser dem, varpå en kvarts frågestund följde. Ämnen som kom upp var bland annat terrorism, WikiLeaks, organiserad brottslighet och hur många livvakter som egentligen behövs för att skydda Sveriges centrala statsledning. Läs vidare