Unsplash: Rostyslav Savchyn

Valet

Restaurangen var nästan tom, nästan öde. Förutom han och hon var där endast ett ungt kärlekspar några bord bort. Det unga kärleksparet hade blickarna fästa på sina mobiler. Han hade koll på hur lång tid det gått sedan paret sagt något till varandra. De var nu uppe i fem minuter. Denna banala observation var dock inte det han fokuserade på i detta ögonblick.

Ekonomerna och hyresregleringen

Under grundkursen i nationalekonomi på Lunds Universitet ingick det ett antal skrivuppgifter i grupp. Vi fick välja mellan tre olika ämnen och min grupp valde bostadspolitik. Ett återkommande tema under kursen var hyresregleringen på bostadsmarknaden, och hur dåligt stora delar av ekonomkåren tycker om den. ”Rätt slutsats” på gruppuppgiften var Läs mer…

Preemraff och framtiden

En sommar har gått, olik någon vi tidigare upplevt. Dagarna har fått gå som dagar måste göra, med jobb, utflykter och vänner, men ackompanjerade av ett nytt bakgrundsljud. Ett ihållande surr av oro. Dödstal, lungor, munskydd. Oron heter covid-19, och den sträcker sig från akut nutid till ett par år Läs mer…

Vad är sanningen värd?

Förra veckan släpptes journalisterna Schibbye och Persson fria, benådade från en 11-årig fängelsedom. Detta för att olagligt ha korsat Etiopiens gränser och främjat terrorism genom samröre med gerillan i den omstridda Ogaden-provinsen. Efter 14 månader i etiopiskt fängelse kunde de återvända till Sverige – utan det avslöjande om övergrepp på mänskliga rättigheter i Ogaden de hoppats på, men med mer än ett års berättelser från en auktoritär regims fängelser, om framtvingade erkännanden och skenavrättningar.

Av: Blanche Jarn

(mer …)

Ockupationen av Gill Tract

Vintern är alltid lång. Det gäller också i proteströrelsernas värld. För Occupy Oakland ledde en turbulent höst till ett långdraget ide; kommittéer tröttnade på varandra och entusiasmen sjönk exponentiellt för varje möte som genomfördes. Med detta i tankarna var det nog få som kunde förutspå att rörelsen snabbt och plötsligt skulle få nytt liv och vitalitet genom ockupationen av The Gill Tract, en bit mark som tillhör universitetet i Berkeley, söndag 26:e April, och en massiv mobilisering på första Maj. Men, även om Occupy Oakland ser ut att ha klarat sig genom vintern, bjuder våren på samma gamla problem; Kommer de att lyckas formulera en vision innan de fastnar i sin kärlek för själva protesten?

Av: Agnes Bridge Walton (mer …)

Nationalekonomisk filosofi – hur extrema tänkare utvecklar studiet av nationalekonomi

Efter att under ett antal terminer ha plöjt igenom ett stort antal kurser i nationalekonomi vid Lunds Universitet undrar man om det inte finns ett alternativt sätt att fundera kring ämnet än den som propageras i olika läroböcker. Där det främst argumenteras för det keynesianska tänkandet, d.v.s. statliga reglering och inblandningen vid konjunkturens bottnar och toppar, blandat med den nyliberala tanken om att marknadsekonomins effektiva ”osynliga hand” låter goda, nödvändiga och kreativa företag blomstra och icke konkurrenskraftiga och omoderna företag låts gå i konkurs.

Av: Martin Pehrsson

Läs vidare