Lucka 1: Storleken har betydelse II – en uppdatering av ”Skatter och sjukförsäkringssystem i ett skuldsatt USA”

Foto: Will O'Neill

I min tidigare artikel diskuterades framförallt sjukvårdssystem och skatter i den amerikanska politiken och genom dessa, frågan om hur stor staten bör vara. Så här ett år och ett val senare känns det fortfarande som två av de kanske tyngst viktade områdena i kampen om Vita huset, men även i kampen om kongressen. I alla fall om vi ser till realpolitiska frågor. Medan min förra artikel fokuserade på de två politiska enheterna ”Tea Party-rörelsen” och ”Patriotic Millionaires for Fiscal Strength” kommer denna artikel handla mer om de två stora politiska partierna i USA. Båda dessa politiska enheter finns dock fortfarande med som maktfaktorer, framförallt i skattefrågan.

Av: Wilhelm Ast Läs vidare