Lucka 1: Storleken har betydelse II – en uppdatering av ”Skatter och sjukförsäkringssystem i ett skuldsatt USA”

Foto: Will O'Neill

I min tidigare artikel diskuterades framförallt sjukvårdssystem och skatter i den amerikanska politiken och genom dessa, frågan om hur stor staten bör vara. Så här ett år och ett val senare känns det fortfarande som två av de kanske tyngst viktade områdena i kampen om Vita huset, men även i kampen om kongressen. I alla fall om vi ser till realpolitiska frågor. Medan min förra artikel fokuserade på de två politiska enheterna ”Tea Party-rörelsen” och ”Patriotic Millionaires for Fiscal Strength” kommer denna artikel handla mer om de två stora politiska partierna i USA. Båda dessa politiska enheter finns dock fortfarande med som maktfaktorer, framförallt i skattefrågan.

Av: Wilhelm Ast Läs vidare

Storleken har betydelse – Skatter och sjukförsäkringssystem i ett skuldsatt USA

När Tea-party-rörelsen började ta fart i USA för ett par år sedan belystes åter frågan om hur omfattande staten och dess budget bör vara. Tea-förespråkarna var minst sagt indignerade över statens hjälp till krisdrabbade banker och tyckte även att staten inte borde haft så mycket pengar att bistå bankerna med i första läget. Man ville skära ner på både statens intäkter och utgifter på klassiskt libertarianistiskt vis.

Av: Wilhelm Ast Läs vidare