Panorama är studenttidningen som vill ge studenter av alla möjliga åsikter och politiska läggningar en chans att göra sin röst hörd. Vi räds inget ämne inom politik, ekonomi eller studentliv och vi skriver om aktuella skeenden oavsett om de är på lokal, nationell eller global nivå. Vår målsättning är att leverera en högklassig tidning två gånger per termin parallellt med regelbundna publiceringar på webbtidningen. Våra skribenter ska få skriva om det de är intresserade av och få utvecklas oavsett om de föredrar journalistiskt arbete, textförfattande, redigering, layout eller foto – eller alltihop.

Vi är också en informationskanal till LUPEF:s medlemmar genom att rapportera från föreningens aktiviteter, och vi samarbetar nära med föreningens övriga utskott samt med Samhällsvetarkåren. Vårt säte ligger alltså inom LUPEF men vi är öppna för studenter från alla inriktningar, så länge intresset ligger inom politik och ekonomi.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *