Bild: Moa Arvidsson

Att det blir regeringsskifte faller förstagångsväljare och skolelever i smaken. Samtidigt ses den tydliga högerinriktningen som något av en överraskning. Unga väljare verkar ha blivit missbedömda. 

Inför valet har vi matats med dagliga opinionssiffror. När matchen om mandaten är avgjord gör nyhetsflödet istället plats för andra rubriker. Ministerspekulationer! Se hur dina grannar röstade! Annie Lööf avgår! Allt detta möts av alla reaktioner man kan förvänta sig efter ett val i Sverige 2022, men ett fenomen tycks väcka förvåning – unga väljare röstar höger. 

I det nya blockpolitiska landskapet har förstagångsväljarna gett det högra blocket klar majoritet med Moderaterna som största parti. Skolvalets resultat talade samma tydliga språk – Sveriges unga vill byta regering. Bilden av unga väljare som Gretagenerationen gav Miljöpartiet anledning att vara optimistiska, men i Miljöpartiets valresultat lyser Gretaeffekten med sin frånvaro. Reaktionerna på förstagångsväljarnas resultat har en underton av snopenhet. Vad hände med de vänstervridna ungdomarna? Är inte klimatet alla ungas hjärtefråga? Vad har vi missat? Många har svårt att få ihop ekvationen. I twitterflödet ser jag att Viktor Barth-Kron har delat en bild på de färgade staplarna som förstagångsväljarna skapat, med kommentaren:

 “Vilka är ni och var har ni gjort av den ungdomsgeneration jag läst om på en massa svenska kultursidor?”

Han summerar inte bara den förvåning som andra journalister gett uttryck för, utan sätter även fingret på en viktig aspekt: Att vi unga kanske tillskrivits åsikter vi egentligen inte har. Det har antagits att våra hjärtefrågor är av en viss karaktär, och att vi samstämmigt anser att vissa partier sitter på lösningen. Till exempel att klimatet är vår hjärtefråga och att Miljöpartiet är den enda räddningen. Men så var alltså inte fallet. Det drogs förhastade slutsatser. Med det sagt menar jag inte att unga inte bryr sig om klimatet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet, det vill säga de partier som allmänheten förmodade skulle få starkare stöd av unga, fick trots allt röster, om än färre än väntat. Och kanske blev det trots allt en Gretaeffekt, bara det att unga inte ger Miljöpartiet tolkningsföreträde i klimatfrågan.

Samtidigt handlar detta antagligen om något mer än klimatfrågan. Även om långt ifrån alla unga röstade åt höger uttrycker väljargruppen en önskan om en ny politisk riktning. Jag insåg själv att jag nu är 20 år och har haft en socialdemokratisk statsminister sedan jag var 12. Att unga röstar höger kanske helt enkelt ska tolkas som en kritik mot det Sverige vi vuxit upp i. Eller, för att hårddra det: Vi har sett det, vi har vuxit upp i det, vi hatar det. Om det är starten på en längre period av högerstyre eller bara ett tillfälligt trendbrott får vi inte svar på nu, och inte heller om vi läser massa svenska kultursidor. Det får istället framtiden utvisa. 


Panorama är en politiskt och religiöst obunden studenttidning och de eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Moa Arvidsson, Skribent