En rapport från kvalborgskön

April, april handlar inte bara om ‘pranks’, utan det handlar också om ‘fools’. Man tror att de största ‘foolsen’ är de som går på spratt, men de stämmer inte. Nej, det är de som frivilligt ställer sig i kö för att köpa biljetter mer än 24 timmar innan dem släpps. Panorama anser att det är viktigt att ge denna grupp en röst och gav sig därför ut för att intervjua några modiga dårar som har valt att övernatta för att norpa några av Västgöta och Hallands nations eftertraktade kvalborgsbiljetter.

Lupefs skvallerkolumn

Hatad av många, älskad av få. Lunds största skvallertant Aline ‘Glappkäft’ Forsström har haft örat mot rälsen för att leverera det mest sanningsenliga skvallret som Lupef har att leverera. Källorna? Osäkra! Folk? Rosenrasande! Skvallret? Smaskigt!