Foto: Unsplash

Världen är idag 1,4°C varmare än förindustriell tid, målet för 1,5°C uppvärmning är redan för sent för att uppnå. Klimatkatastrofer blir vanligare och tvingar miljontals att lämna sina hem varje år. I april i år slog dessutom världen värmerekord, och det har alla övriga månader också gjort under året. I samma veva beslutade styrelsen för att revidera Lupefs miljöpolicy. Vi hade hoppats på att det skulle innebära en förstärkning av den, men istället gjordes det motsatta; den enda förändringen som gjordes var att stryka Lupefs 5 år gamla policy av att enbart servera vegetarisk kost.

Argumenten vi har fått höra till varför beslutet togs var för att personer i styrelsen upplevde att den vegetariska nationsmaten var undermålig och att rätterna med kött eller fisk inte är det. De har också sagt att de förlitar sig på att medlemmarna tar sunda och hållbara beslut utanför Lupefs evenemang.

Vi tror också att medlemmarna tar sunda och hållbara val utanför Lupefs evenemang. Men varför har inte Lupef förmågan att fatta sunda och hållbara beslut? Att dra ner på sitt klimatarbete i en brinnande klimatkris är bakåtsträvande, oansvarigt och förargande. Att inte heller bjuda in medlemmarna till ett samtal över detta eller kommunicera ut förändringen är både anmärkningsvärt och beklagande.

Många känner att man som enskild individ inte har någon påverkan på klimatet, att det måste ske på högre nivå. Lupef har för många av oss varit den högsta nivån vi haft direkt inflytande över, då besluten Lupef tar påverkar drygt 600 medlemmar. När Lupefs alla 600 medlemmar äter vegetariskt på sina evenemang gör det större skillnad än om medlemmarna endast gör det arbetet på egen hand.

Det som orsakat klimatkrisen till att börja med är att makthavare förväntade sig att enskilda individer skulle lösa klimatkrisen utan styrning eller reglering, och att individer förväntade sig att politiken skulle lösa klimatkrisen utan att det skulle kräva individuella förändringar av konsumtionsmönster. Det skapar en situation där ingen tar ansvar, men klimatarbetet måste ske på alla nivåer i samhället.

Genom detta beslut missar styrelsen att visa på samtida och nödvändiga värderingar och om något visar det att Lupef som förening inte tar klimatfrågan på allvar. Det enskilt mest effektiva sättet för Lupef som förening att minska sin klimatpåverkan är att inte servera kött under sina evenemang. Därför ställer vi frågan till styrelsen: bryr ni er verkligen om klimatet?

Vi kommer även skicka in en motion om detta till höstmötet 2024 i syfte att bjuda in Lupefs medlemmar till diskussion.

Undertecknad av:
Paulina Alzola, f.d. ansvarig för sexmästeriet
Ellen Archer, f.d. vice-ordförande
Daniela Astudillo, f.d. jämlikhetsansvarig
Tobias Carlbring, f.d. kassör och f.d. valberedningsordförande
Thea Erlandsson, f.d. ordförande och f.d. ansvarig för samhällspolitiska utskottet
Aline Forsström, f.d. redaktör för Panorama
Cora Fromm, f.d. utbildningsansvarig
Elin Hallin, f.d. novischansvarig
Tage Harby Samuelsson, f.d. ansvarig för samhällspolitiska utskottet
Adrian Holm, f.d. ansvarig för samhällspolitiska utskottet
Oskar Jonson, f.d. kommunikationsansvarig
Salma Mosleh, f.d. valberedningsordförande
Hannes Oscarsson, f.d. kommunikationsansvarig
Moa Paloviita Nilsson, f.d. redaktör för Panorama
Hanna Petersson, f.d. valberedningsledamot
Nina Pyrell, f.d. novischansvarig
Nadya Rouholamin, f.d. valberedningsordförande
Filippa Torsvik, f.d. näringslivsansvarig
Thea Wigh, f.d. ansvarig för sociala utskottet
Emma Wijkander, f.d. kassör


Panorama är en politiskt och religiöst obunden studenttidning och de eventuella åsikter som uttrycks är skribenternas egna.

Panorama har gett styrelsen möjlighet att kommentera debattartikeln nedan.


Hej!

Tack för ert engagemang i Lupef och föreningens miljöpolicy. Vi respekterar er oro för klimatet och delar er ambition om en hållbar framtid. För Lupef är klimatfrågan viktig och den reviderade miljöpolicyn är snarare ett försök att skapa ett mer inkluderande och flexibelt miljöarbete som också tillgodoser alla våra medlemmars preferenser. 

Under våren har styrelsen, efter diskussion, fattat ett enhälligt beslut att erbjuda både vegetariska och icke-vegetariska alternativ på Lupefs evenemang. Denna diskussion uppkom efter att medlemmar under våren uttryckt missnöje över kvalitén på maten som serverades under Lupefs sittningar. Många kände sig besvikna över att inte kunna avnjuta en måltid som de betalat ett högt pris för. Vi vill därför pröva huruvida möjligheten att välja mellan vegetariskt och icke-vegetariskt hade minskat detta missnöje. Det är inte vår ambition att totalt slopa vego-normen från alla föreningens evenemang, det rör sig främst om sittningar där vissa nationer brister i att laga god vegetarisk mat och som vi märkt resulterat i ett stort matsvinn. 

Vi anser även att det är bra att vårt beslut får tillämpas under höstterminen och att vi under höstmötet kan utvärdera hur det tagits emot av föreningens medlemmar och om medlemmarna föredrar denna ändring. Vi ämnar till att fortsätta revidera och utöka föreningens miljöpolicy för att göra den mer omfattande på andra områden. Vi ser fram emot fortsatt diskussion och välkomnar motionen till höstmötet som kommer ge resten av Lupefs medlemmar chansen att tycka till.

Styrelsen VT24 – HT24

Kategorier: Debatt