Foto: Unsplash, Katie Rodriguez

Vi uppskattar styrelsens försök till ett svar på vår kritik, men de har misslyckats med att bemöta flera av våra poänger. 

Syftet med miljöpolicyn är att förklara hur Lupef arbetar med att förbättra sitt miljöarbete och att “minimera miljöpåverkan i den mån som är möjligt”. Att ta bort normen att servera vegetariskt är direkt kontraproduktivt mot själva syftet med miljöpolicyn. Det är anmärkningsvärt i en brinnande klimatkris. Hur styrelsen vill kompensera det miljöarbete som de nu tar bort lyfts inte. Så varför har de nu fattat det här beslutet? 

Styrelsen börjar sin argumentation i fel ände. Syftet med Lupef:s evenemang är inte att servera sina medlemmar en måltid, utan att skapa en plats av gemenskap och umgänge. Ingen går på en sittning med den kulinariska upplevelsen som huvudmål. Ingen kan heller förvänta sig få en måltid av restaurangkvalitet när sittningsbiljetter på 190 kr betalar för mat, förköp, lokal och musik, samt tillhandahålls av studenter som arbetar gratis. 

Missnöje över kvaliteten på maten är inte en fråga som handlar om den vegetariska matens vara eller icke-vara. Om styrelsen vill se mer mättande måltider är det upp till dem att framföra kritik och ställa högre krav på nationerna. Många nationer har lyckats utmärkt med att servera god och mättande vegetarisk mat trots strikta budgetar och studenter som arbetar gratis, varför då inte uppmuntra dem genom att aktivt välja vegetarisk mat? 

Det är oärligt att påstå att den reviderade miljöpolicyn handlar om att skapa ett mer “inkluderande och flexibelt miljöarbete” när det är uppenbart att styrelsen själva vill att deras egna preferenser för kött ska överordnas Lupef:s möjlighet att bedriva ett seriöst miljöarbete. 

Om styrelsen hade brytt sig om medlemmarnas åsikter på den här frågan så hade de bjudit in medlemmar till en öppen diskussion om frågan innan beslutet fattades. De hade inte heller presenterat nyheten om den reviderade miljöpolicyn precis innan vår artikel skulle publiceras. 

Vi är djupt besvikna över styrelsens hantering av den här frågan. Vi frågar oss återigen: bryr ni er verkligen om klimatet? 

Till dess att höstmötet, och en diskussion, äger rum, föreslår vi att styrelsen fryser ändringarna i miljöpolicyn och fortsatt serverar vegetariskt på Lupef:s evenemang. 

Undertecknad av:
Paulina Alzola, f.d. ansvarig för sexmästeriet
Ellen Archer, f.d. vice-ordförande
Daniela Astudillo, f.d. jämlikhetsansvarig
Tobias Carlbring, f.d. kassör och f.d. valberedningsordförande
Thea Erlandsson, f.d. ordförande och f.d. ansvarig för samhällspolitiska utskottet
Aline Forsström, f.d. redaktör för Panorama
Cora Fromm, f.d. utbildningsansvarig
Elin Hallin, f.d. novischansvarig
Tage Harby Samuelsson, f.d. ansvarig för samhällspolitiska utskottet
Adrian Holm, f.d. ansvarig för samhällspolitiska utskottet
Oskar Jonson, f.d. kommunikationsansvarig
Salma Mosleh, f.d. valberedningsordförande
Nina Pyrell, f.d. novischansvarig
Nadya Rouholamin, f.d. valberedningsordförande
Filippa Torsvik, f.d. näringslivsansvarig
Thea Wigh, f.d. ansvarig för sociala utskottet
Emma Wijkander, f.d. kassör

Andréas Forssander, f.d. sekreterare


Panorama är en politiskt och religiöst obunden studenttidning och de eventuella åsikter som uttrycks är skribenternas egna.

Kategorier: Debatt