Den 7:e november besökte Bernt Jakobsson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, Lund och LUPEF för att tala om arbetsmarknaden för nationalekonomer och statsvetare. Om vi får tro honom har vi alla en förträfflig framtid att vänta.

Bernt listade inte mindre än tio potentiella sektorer, där pol mag- och pol kand-studenter inte bara kunde tänkas passa in utan också var eftertraktade. Få höjde kanske på ögonbrynen när kommunerna, staten och internationella institutioner nämndes, men när Bernt förklarade att vi alla borde bliva eller förbli medlemmar i svenska kyrkan, för att i framtiden kunna söka jobb där, var det nog flertalet som började funderade på om det var riktigt PK att formulera sig på det viset.

Föredraget fortsatte med diskussioner kring pensionsavgångar och akademiseringen av poster inom ideella organisationer och partier. Vidare berättade Bernt om den ökade efterfrågan efter nationalekonomers och statsvetares kompetens inom näringslivet, framförallt för positioner som projektledare eller koordinatorer. Bernt dröjde sig också något kvar vid de fantastiska möjligheter till ett omväxlande yrkesliv som de nya bemanningsföretagen öppnat upp.

Efter att åter igen ha betonat vilka lysande utsikter vi alla har avslutade Bernt sitt föredrag med ett par konkreta råd. Vi har kanske alla hört det förut, men språk, företagsekonomi och lite extra IT-kompetens är det som enligt experterna kan komma att sätta lite extra guldkant på den framtida karriären. Bernt betonade också att det för dem som senare i livet kan tänka sig en chefsposition inte skadar att redan idag studera, eller skaffa sig praktiska erfarenhet av, ledarskap.

Summa summarum lärde vi oss denna sena eftermiddag på Eden att om vi tänker efter i förväg kommer det finnas gott om plats, och ganska så bra platser bör tilläggas, för oss alla på arbetsmarknaden.

av Gustaf Salomonsson