Preventivmedelsträsket

Efter många år tillsammans med samma p-piller slängdes jag huvudstupa ner i ‘preventivmedelsträsket’ igen. Min lugna tid med pillerna jag åt har stoppats av ett hinder. Jag har fått migrän med aura, vilket innebär en ökad risk för blodpropp i kombination med pillerna jag åt. Jag påminns om kampen kvinnor drivit och fortfarande driver för att hitta ett skydd som fungerar för dem och skammen som varit styrande i frågor om kvinnors sexualitet. Kommer jag lyckas ta mig ur träsket igen?