Lupefs skvallerkolumn

Hatad av många, älskad av få. Lunds största skvallertant Aline ‘Glappkäft’ Forsström har haft örat mot rälsen för att leverera det mest sanningsenliga skvallret som Lupef har att leverera. Källorna? Osäkra! Folk? Rosenrasande! Skvallret? Smaskigt!