Lupef fyller hela 30 år! För att fira detta fantastiska jubileum har skribenterna Thea Erlandsson och Minna Falklöf Malmer hittat lite olika Lupef-personligheter, bland annat en av Lupefs grundare och tidningen Panoramas första redaktör. Fem Lupef-själar berättar om sin tid i Lund, vad de gör idag och sina bästa minnen från Lupef!


Tim Isaksson

Utbildningsbakgrund:

 • HT 2008 – En termin på arkitektlinjen.
 • HT 2009 till HT2012 – Politices kandidatprogram med inriktning samhällsgeografi.
 • Master i tillämpad klimatstrategi.

Engagemang i Lupef:

 • Aktiv i Lupef under hela pol.kand-tiden
 • Fadder två gånger, skribent och tidningsredaktör för Panorama. 

Arbete sedan Lund:

 • Chief Behavioral Officer på det lilla svenska bolaget Nudgd, som är en SaaS-startup inriktad på tillämpad beteendevetenskap. Dessförinnan Head of Research på samma bolag och dessförinnan projektledare och beteendedesigner på företaget A Win Win World.

Bästa minnet från Lupef:

 • “Helt klart när Fredrik och jag gick och hämtade det färdigtryckta första pappersnumret av Panorama. Magiskt. Då var vi stolta! (Häftigt att ni nu är uppe i 47 tryckta tidningar!) Samt så klart när jag tack vare SamPols event (och familjekontakter) fick intervjua dåvarande SÄPO-chefen. Utöver det alla mycket trivsamma och gemenskapsbyggande novischperioder.” 

Medskickat meddelande till Panoramas läsare:

 • “Jag vill betona och fira Lupef och Panorama för att verkligen fylla en mycket viktig funktion för många av oss nya studenter. Den välkomnande ansatsen och den partipolitiska obundenheten gjorde att många, mig själv inkluderad, fick en mycket värdefull introduktion till föreningsarbete och journalistiskt arbete som vi annars inte hade fått.”

Ville Trygg

Utbildningsbakgrund:

 • 2012 till 2017 – Statsvetenskap och handelsrätt 

Engagemang i Lupef:

 • Aktiv i Lupef på olika sätt och med varierande intensitet under hela studietiden
 • Kassör i Lupef mellan 2014 till 2016 och kassör för PolRiks 2015 till 2016. Skribent i Panorama under några år, bland annat som ena halvan av en ölkolumn som var ett stående inslag under fyra redaktörer. Hedersmedlem sedan 2021.

Arbete sedan Lund:

 • “Idag jobbar jag på konsultbyrån Nordic Public Affairs som arbetar med politisk analys, opinionsbildning och strategisk rådgivning inom den breda samhällsdebatten. Direkt efter examen var jag politisk sekreterare i Region Skåne i drygt fyra år och mellan jobbet som politisk sekreterare och mitt nuvarande jobb var jag upphandlingsansvarig på ett undersökningsföretag.”

Bästa minnet från Lupef:

 • “Det är svårt, finns många trevliga minnen. Men måste nog säga: novischtiden. Den var väldigt rolig och kom lite som en överraskning för mig. Det var inget som jag hade koll på sedan tidigare. Utan novischperioden hade det nog inte blivit ett fortsatt engagemang.”

Emilia Modigh

Utbildningsbakrund:

 • Kandidat i fred- och konflikt 
 • Master i International Development & Management (LUMID)

Engagemang i Lupef:

 • Aktiv i Lupef från 2015 till 2018. Jag nollades genom Lupef 2015 och var fadder de 2 kommande terminerna, sedan var jag ordförande 2017 till 2018.

Arbete sedan Lund:

 • “I dag jobbar jag i Köpenhamn som projektledare på en projektorganisation som arbetar med att öka arbetsmarknads- och ungdomsmobiliteten i Norden. Där har jag jobbat sedan jag lämnade Lund men har även jobbat på Röda korset en hel del under min studietid.”

Bästa minnet från Lupef:

 • “Mitt bästa minne är svårt att välja ut, finns otroligt många. Men jag saknar de härliga temasittningarna!”

Medskickat meddelande:

 • “Jag vill avsluta med att jag är så tacksam för att ha varit en del av Lupef och hoppas att ni som engagerar er nu njuter av tiden i föreningen.”

Karolina Boyoli

Utbildningsbakgrund:

 • Kandidat i statsvetenskap och fristående kurser i freds och konfliktvetenskap. 

Engagemang i Lupef:

 • Aktiv 2016 till 2022. Fadder fyra gånger, den som skrivit för Panorama flest gånger i tidningens historia, medlem i samhällspolitiska utskottet, sociala utskottet, reseutskottet samt novischutskottet. Ordförande. 

Arbete efter Lund:

 • “Jag har precis kommit hem efter en tjänst som internationell fredsobservatör i Colombia och det är med sådant jag har jobbat efter examen.”

Bästa minnet från Lupef

 • “Som nytillträdd ordförande för föreningen 2018/2019 var jag även en av de som kämpade för tidningens överlevnad när jubileumsnumret som firade Lupefs tjugofemårsdag kom tillsammans med en räkning som på grund av ett missförstånd hade blivit fyra gånger så dyr som beräknat. När tidningens ekonomi var som värst tryckte vi endast ynka arton nummer, men nog säkrade vi det dess fysiska överlevnad. Tillsvidare iallafall.” 
 • “Mitt bästa minne som ordförande är när jag valdes till ordförande. Jag kan inte vara helt säker men misstänker att det kan ha varit Lupefs största höstmöte någonsin, med runt 115 deltagare. Vi var 3 personer som kandiderade till ordförande och jag tog hem det, vilket kändes lika delar roligt och mäktigt i den salen!”

Anna Friberg 

Utbildningsbakgrund:

 • Studerade pol. mag med magister i hälsoekonomi. Pluggade mln 1993-1999 med diverse avbrott för resor och ett års franska 

Engagemang i Lupef:

 • Aktiv 1993 till 1997. En av grundarna för Lupef. Vagnchef för vår vagn i karnevalen 1994. Sedan ordförande HT 1994 till VT 1996 och sedan bara vanlig medlem. 

Arbete efter Lund:

 • “Arbetar som avdelningschef inom äldreomsorgen i Malmö stad. Har 2500 medarbetare i min avdelning och ca 90 chefer på olika nivåer som jag ansvarar för. Jag har arbetat inom koncernledningen för Region Skåne i många år som tjänsteman och sedan chef på olika nivåer. Ett par år som äldreomsorgschef i Eslövs kommun också. Men nu som sagt Malmö stad. Min avdelning ansvarar för hemtjänsten och hemsjukvården i Malmö stad.” 

Bästa minnet från Lupef:

 • “Alla våra fester! Alla mina vänner varav många är mina bästa vänner än idag. Och en höjdpunkt var såklart karnevalen 1994!”

Medskickat meddelande:

 • “LUPEF var också en mycket bra ledarskapsskola för mig. Erfarenheterna från de åren är viktiga delar i mitt chef- och ledarskap än idag!” 

Panorama – En tidslinje

1993 – Lupef grundas av ett gäng pol mag-studenter (tidigare pol kand) för att skapa en social gemenskap på deras program.

1999 – Lupefs första tidning Politrucken skapas, men faller i glömska under början av 2000-talet. 

2003 – En ny redaktion startar upp tidningen igen, denna gången under namnet MotPol.

2007 – Tidningen döps om till Pol Kand Magazine, förkortat PK-Magazine, då det tidigare namnet förnippas med en debattsida med nationalromantiska undertoner.

2010 – Efter ännu ett namnbyte publiceras det första numret av Panorama. Tidningen finns under ett år endast digitalt, men går sedan tillbaka till att tryckas och läggas ut på campus.


Minna Falklöf Malmer, Skribent

Thea Erlandsson, Skribent