Den tekniska utvecklingen har gjort att vi idag blivit allt mer beroende av teknik i olika former. Samtidigt visar det på något sett hur sårbart vårt samhälle har blivit. Eller är det så att vi skapat ett internetsamhälle, där det råder andra lagar och regler än i det vanliga samhället?

På något sätt är det också som om människor blir betydligt mer frispråkiga, raka och öppna på internet. Bara av att läsa bloggar, läsa kommenterarna på artiklar och bloggar, trådar till forum samt inlägg på gästböcker undrar man vad det har för syfte. Samtidigt verkar det finns ett enormt behov av att vilja läsa om andra människors liv, vad de har för kläder på sig, vilken musik de lyssnar på och var det brukar vara. Bloggarna har övertagit tv-programmet Big Brothers roll med den stora skillnaden är det är den medverkande själv som bestämmer vad som visas.

Samtidigt har internet blivit ett av våra viktigaste levnadsverktyg. Utan den slutar vår tillvaro att fungera verkar det som. Vi kan inte kolla mailen, kolla nya facebookinlägg eller läsa de senaste nyheterna. Vi är beredda att stå 40 min i telefonkö för att skälla ut vår internetleverantörs kundtjänst, för att sedan upptäcka att felet var modemet. Teknik är något som bara ska fungera, punkt slut. Samtidigt har vi allt mindre förståelse för hur det egentligen fungerar. Ju mer tekniskt avancerad produkten blir desto färre är det som förstår hur den egentligen fungerar. Och desto större blir vårt behov att ringa kundtjänst när det inte fungerar. Om alla bara tar och taggar ner några snäpp så är jag säker på att ingenjörerna löser det här till slut.

Redan under 90-talet övergick vi så smått till det digitala samhället. Datorn och Internet blev vårt nya fritidsintresse. I takt med att bredbandsnätet och nu även det mobila bredbandsnätet har vi övergått till det mobila samhället. Där vår mest älskad ägodel är vår mobiltelefon alternativt vår dator med mobilt internet. För det är utrustade med mobiltelefon, mp3-spelare, dator med mobilt internet och digitalkamera som vi är som mest lyckliga.

Dave Chapelle gjorde ett roligt – och skrämmande – klipp som tar upp hur verkligheten skulle se ut om den var mer som på internet. Kanske borde vi passa oss så att vi aldrig hamnar där.

av Martin Pehrsson