Hur förkastliga är de förenade förorenarnas förhandlingar?

Uppståndelsen kring årets upplaga av FN-klimatförhandlingarna är mindre än närmast föregående års, med viss rätta: inte många framsteg görs.  Eftersom det går så trögt medan klimathotet blir värre för var dag som går har till och med vissa klimatkämpar börjat förespråka skrotning av förhandlingarna eller åtminstone att inte bry sig om den och istället fokusera på botten–upp-lösningar – en inställning som riskerar att bli vanligare i framtiden. Men finns det verkligen så lite hopp om klimatförhandlingarna att vi hade klarat oss bättre utan dem?

Av: Tim Isaksson Läs vidare

VÄRLDENS LÄNDER vs. KLIMATET – gisslandramat i klimatförhandlingarna

Ny december, nya klimatförhandlingar. I år riktas blickarna mot Sydafrika och Durban dit förhandlingsdelegationer, journalister och aktivister flockas under en intensiv dryg vecka. Trots att situationen för världens klimat bara blir värre är förväntningarna på förhandlingarna minimala. Varför går det så trögt? Varför hittar vi inte gemensam mark för att tackla vår arts största hot?

Av: Tim Isaksson

Läs vidare

Vi drar till Malmö?

Visst är Lunds uteliv fantastiskt trevligt. 13 anrika nationer för alla tycken och smaker, eller? Kan man inte egentligen se det som en lång Mix Megapol sändning i kombination med fylla och hångel? Är det egentligen så spännande efter en termin? Läs vidare