Bild: Cora Fromm

Lupef:s medlemmar var på tårna under onsdagkvällens debatt. På gott och ont fick partier från olika sidor av det politiska spektrat mötas i årets viktigaste frågor. 

I Pufendorfsalen mittemot Juridcum har Lupef:s medlemmar samlats för en valdebatt. Stundtals luktar det något bränt i lokalen och det känns på ett sätt symboliskt för den tid på året vi nu befinner oss i. På plats är representanter från samtliga riksdagspartier som ska ge sitt perspektiv på valrörelsens viktigaste frågor. De flesta befinner sig vanligtvis i riksdagen, eller har ambitioner att ta sig dit efter valet, och representanterna från KD och L var kommunpolitiker. Men även de som nu verkar i Stockholm har någon sorts koppling till Lund. Vissa var till och med forna Lupef-medlemmar! Patos-känslan under de första minuterna lyste starkt.

Kvällen inleddes med en debatt på ämnet miljö. Enligt Lundagård är detta den viktigaste valfrågan för lundastudenter. Emma Berginger (MP) och Patrick Reslow (SD) öppnade med var sitt anförande och replikutbyten innan debatten öppnades upp för alla närvarande. Dessa första 45 minuter präglades av snabba lösningar och catchiga uttalanden. Samtliga politiker hade det svårt att hålla sig från energifrågan och när de ombads komma med lösningar bortom den möttes publiken med tysta sekunder och famlande ord. Även när det kom till konsumentfrågan och individens ansvar var det förvånansvärt tyst. Inte ens Berginger (MP) tog ställning för frågan om svenskarnas konsumentvanor skulle begränsas, även om hon innan poängterat att det skulle krävas fyra jordklot om alla levde som oss. 

Relevansen av kvällens ämnen fortsatte vara hög när nästa rubrik presenterades. Nämligen den rådande bostadsbristen i landet och i studentstäderna. Stina Larsson (C) och Hanna Gunnarsson (V) inledde med anföranden som speglade den politik de båda partier driver på riksnivå. Larsson (C) prisade marknadshyror på nybyggen medan Gunnarsson (V) ansåg att boende var en rättighet staten skulle ansvara för. Det var som att flyttas tillbaka till sommaren 2021 och regeringskrisen denna fråga ledde till. När frågan om bostäder öppnades upp till de andra som medverkade fick publiken höra hur de resterande partierna ansåg att problemet skulle lösas bäst. Reslow (SD) fick mötas av förvirrande ansikten när han lyfte tanken att lösningen på bostadskrisen i studentstäder helt enkelt var att acceptera färre till utbildningar. Patos-känslan var här något svagare än i början. 

Det sista ämnet som diskuterades under kvällen var lag och ordning. Nu var det Maria Malmer Stenergard (M) och Elin Gustafssons (S) tur att visa vad de gick för. För de som inte har någon tidigare bild av svensk politik var detta segment starkast. Kanske var det för att det nu för första gången fördes en debatt. För det finns problem i att ställa både MP och SD, samt V och C mot varandra i frågor där de skiljer sig så drastiskt mycket. Är det verkligen främjande för demokratin att bevittna ett samtal där de två sidorna inte kan komma överens om en ynka sak? Under kvällens sista rubrik fanns det en gemensam världsuppfattning. Båda sidorna lade fram starka argument och lösningar på problem gällande gängkriminalitet och förebyggande åtgärder. I sann liberal andra förklarade Christoffer Karlsson (L) behovet av en utredning [och möjlig avkriminalisering] av cannabis då det är den typen av droger som ofta ligger bakom gängens verksamhet. Detta ville dock resten av partierna inte diskutera djupare.

Debattkvällen avslutades med ungefär en halvtimme av frågor från publiken, något som politikerna verkade längta till. Studenterna kom med flera skarpa frågor där partirepresentanterna både fick förklara djupare och så till svars för saker de sagt under debatten. I ögonblick som dessa är jag stolt att vara Lupefare. Det känns tryggt att det finns så många kloka huvuden i vår förening (stark patos-känsla igen!). 

Medverkande var:

Maria Malmer Stenergard (M)

Elin Gustafsson (S)

Patrick Reslow (SD)

Emma Berginger (MP)

Christoffer Karlsson (L)

Stina Larsson (C)

Sofia A. Hallonqvist (KD)

Hanna Gunnarsson (V)


Panorama är en politiskt och religiöst obunden studenttidning och de eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ebba Wellergård, Skribent