Blott 23 år gammal har hon redan rest runt världen, studerat i Dublin och gjort MFS i Ukraina. Snart kan hon även stoltsera med en välförtjänt pol mag-examen vid Lunds Universitet. Vad som skiner igenom lite extra i hennes CV är dock den praktikplats på UD i Stockholm, som hon själv sökt och just nu sysselsätter sig med. Agnes Stenström beskriver sig själv som en positiv, ansvarsfull och ständigt ressugen person.

Efter att ha tagit studenten från Samhällsprogrammet, styrde Agnes Stenström kosan mot Indien och Australien, där hon under åtta månader cirkulerade. Sedan väcktes längtan hem för att börja plugga igen. Från ett indiskt internetcafé skickade Agnes sin ansökan till Lunds Universitet och Politices Magister-programmet, där hon började hösten 2004. Att valet skulle falla på studiet av politik var inte helt oväntat, med tanke på att ett av Agnes stora intressen länge varit statsvetenskap. Att hon däremot skulle söka sig till Skånes största och roligaste studentstad, var inte lika självklart. Tidigare hade hon endast varit på genomresa i Lund.

–Det föll sig inte helt naturligt, men efter att ha levt utomlands, så känns 50-60 mil som ett mindre problem. Dessutom ville jag flytta ganska långt hemifrån, för att få en annorlunda studieupplevelse än från min egen hemtrakt.

Agnes studietid kan med rätta klassificeras som innehållsrik. Till att börja med kryddar hon statsvetenskapen med en inriktning på förvaltning och exempelvis reformer för demokratiutveckling. Vid två tillfällen har hon även förlagt sina studier till platser bortom våra svenska gränser. Under hösten 2006 åkte hon och en klasskamrat till Ukraina på en Minor Field Study, för att under en månad tillsammans samla in material till deras kandidatuppsats. Efter att ha gått upp med uppsatsen i januari 2007, åkte Agnes till Dublin som utbytesstudent. Där pluggade hon förutom statsvetenskap, även nationalekonomi.

Agnes har läst i sammanlagt sju terminer, och är numera enbart en D-uppsats och ett halvårs studier bort från en magister-examen.

För tillfället har hon dock tagit ett studieuppehåll i syftet att ta ett vikariat som är få förunnat. Historien började när hon en dag satt på universitetsbiblioteket i Dublin och kände suget efter att praktiskt få testa på vad hon lärt sig under sin utbildning. Sina viktiga val verkar Agnes, enligt en genomgående trend, göra utomlands, för än en gång satte hon sig framför en dator för att ansöka till en plats hemma i Sverige. Den här gången sökte hon flertalet olika praktikplatser, både där man aktivt sökte praktikanter och på andra ställen hon kunde komma på. Ansträngningarna gav resultat. Redan dagen efter att hon anlänt hem till Sverige väntade henne fem intervjuer på Utrikesdepartementet i Stockholm, och efter en minst sagt hektisk dag tilldelades hon den plats hon allra helst hade önskat. Varför just hon blev den lyckligt lottade, motiverar hon så här:

–Det är svårt att säga vad som gjorde att jag fick platsen, men ett MFS i Ukraina och utbytesstudier i Dublin spelade förmodligen in. Enligt mina kollegor som väljer ut blivande praktikanter, har betygen också betydelse för just praktikansökningen, fast dom självklart inte är helt avgörande. Personliga egenskaper är så klart också väldigt viktigt.

På UD:s enheter för styrning och metoder i utvecklingssamarbetet (UD-USTYR) har Agnes varit sedan september 2007. Efter praktikperiodens slut fick hon nämligen erbjudandet om att stanna kvar på ett vikariat.

–Jag hade ett extremt flyt eftersom enheten hade ett antal vakanta tjänster. En del frågor som jag hade arbetat med under praktikperioden var helt enkelt tvungna att tas om hand om tills rekryteringar till platserna hunnit genomföras.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

–Jag jobbar huvudsakligen med två metodfrågor i Sveriges utvecklingssamarbete, både multilateralt och bilateralt. Den ena handlar om ett biståndsinstrument där näringslivet samverkar i utvecklingssyfte för de fattiga länderna och där jag arbetar genom en SOU-utredning. Den andra stora frågan kretsar kring metoder inom budgetstöd, en biståndsform där pengar går rakt in i samarbetsländernas statsbudgetar, men där det finns höga krav på landets statsförvaltning inklusive korruption, makroekonomisk stabilitet såväl som demokrati och mänskliga rättigheter.

Vad har du lärt dig ifrån tiden på UD? Har du nytta av din universitetsutbildning?

–Utbildningen från Lund finns så klart i bakhuvudet, men det mest handgripliga som jag har med mig från universitetet är att man verkligen lärt sig att skriva, annars är det arbetslivserfarenheterna som gett mest till det dagliga arbetet. Utbildningen har mer varit som en bas för vad man sedan får lära sig. Att få jobba på UD, och speciellt med de biståndsfrågor som jag är intresserad av och vill syssla med även i framtiden, är självklart en utmaning samtidigt som det är otroligt spännande, eftersom det alltid finns ny kunskap att hämta.

Har du några handfasta tips för att ”lyckas” efter universitetet och pol mag?

–Ha alltid ögonen öppna, det finns så många möjligheter och arbetsplatser som har intressanta arbetsuppgifter, inte bara UD.

Agnes kan inte säga med säkerhet hur länge hon kommer att stanna på UD, men enligt planerna kommer hon att återvända till Lund i höst för att slutföra sin utbildning. Hon hoppas på att hennes, för tillfället, fasta arbetstider kommer att resultera i att hon blir mer strukturerad i sina studier och mer effektiv när hon väl sitter och pluggar.

–Men det är väl bara önsketänkande… Helt klart är i alla fall att jag ska försöka njuta av min sista termin. Just nu glorifierar jag faktiskt studietiden en hel del. Mest är det friheten som student som känns lockande!

Slutligen, vad känner du inför LUPEF?

–Efter ett år som sekreterare och flertalet gånger fadder är det svårt att inte ha ett positivt och personligt förhållande till LUPEF. Som novisch i Lund var LUPEF otroligt viktigt för det sociala i studentlivet!

av Malin Gustafsson


2 kommentarer

Kommentarer är stängda.