Den 13 februari föreläste Bengt Johansson på temat ”Att skapa ett vinnande lag”.

Föreläsningen hölls på ekonomicentrum i regi av Leadership Academy, en organisation med nära ett samarbete med Lundaekonomerna. Under Bengt Johanssons tid som ledare för det svenska handbollslandslaget vann Sverige i princip allt som gick att vinna, många gånger om. Allt utom OS-guldet. Hur kom det sig att Johansson lyckades så bra och vad kan vi lära oss av honom när det kommer till ledarskap?

Det hela skulle gå av stapeln kl 15.00 och vi ”elever” samlades utanför salen något innan. De som väntande var i stor utsträckning män som närmade sig 25-årsstrecket, men det fanns även ett par äldre herrar och några kvinnor. En av dessa var Hanna Nilson som går sista terminen på personalvetarprogramet. Emma ville få en kick och lite mer motivation till vårens studier, genom sin förebild ”Bengan”.

Har du några tidigare ledarerfarenheter?

– Ja jag har vart scoutledare under en lång tid. Ledarskapet i den organisationen är som att verka som en katalysator, att få scouterna att utvecklas själva, inte att vara auktoritär. Fast det är klart att man behöver vara auktoritär ibland…

Att få folk att utvecklas själv var något som Bengt Johansson höll fram som en viktig ledaregenskap. Genom hela föreläsningen, två timmar utan paus, drev han sin version om hur en ledare bör vara och jämförde detta titt som tätt med arbetslivet.

Johanssons ledarstil är inget speciellt eller nytt utan handlar om sunt förnuft och är, enligt honom själv, till stor del inspirerad av Ordspråksboken i gamla testamentet.

Men vad står då där i? Hur är hans ledarstil, hans budskap?

Det hela handlar om att må bra som människa, när man gör det är man bra i alla livets situationer, som ledare, äkta hälft och vän.

En annan av hans deviser var ”behandla inte andra som du själv vill bli behandlad utan behandla andra som de vill bli behandlade”. För att göra detta, menade Johansson, måste ledaren känna sina gruppmedlemmar. Detta är något som inte sker idag, många leder utan att känna sina gruppmedlemmar – hur ska man då få dem att utvecklas?

I sina yngre dagar var Bengt Johansson något som han själv kallar en kontrollchef. Denna ledartyp litar inte på sina gruppmedlemmar och han tar energi. Det är väldigt lätt att hamna i den rollen och det måste brytas. Ledaren ska istället engagera, vara kreativ och skapa motivation inom gruppen.

För att kunna leda en grupp, alltså att lära känna medlemmarna och få dem att utvecklas, krävs en god kommunikation. Det gäller att sätta sig ner och lyssna och utarbeta gemensamma strategier för hur arbetet ska gå till, alla ska vara delaktiga. Detta kommer att behövas göras ofta då det hela tiden gäller att förändra och förbättra. Stannar man av och är belåten avstannar också utvecklingen hos gruppen. Detta betyder dock inte att man inte får fira när gruppen har nått den del av målen, men när det är gjort så gäller det att köra igång igen!

Som du vet är Lund en stad full med olika typer av ideella organisationer, vad har du för konkreta tipps till de personerna som leder dessa?

– Det är en svår situation, lite som att vara spelande tränare i slutet av sin karriär. Du måste vara dig själv, tro inte att du är nåt. Man måste vara ödmjuk.

Hur ska man agera som ledare när gruppmedlemmarna börjar klaga?

– Framförallt sätta sig ner och lyssna, kommunikation.

Vad är det vanligaste misstaget som unga oerfarna ledare gör?

– De måste lyssna mer och sedan ta ett beslut istället för att ta ett beslut utan att lyssna. De borde skaffa sig förebilder och intervjua dem så att de själva slipper göra samma misstag och gå i samma fällor.

Bengt Johansson avslutade föreläsningen med att visa en dikt av Tage Danielsson. Njut.

”En droppe droppad i livets älv

har ingen kraft att flyta själv

Det ställs ett krav på varenda droppe:

Hjälpt till att hålla den andra oppe!”

av Viktor Svanström