LUPEFs föregående  ordförande Viktor Svanström delar med sig av sin vision om föreningens framtid och vilka hinder som måste överkommas för att ta oss dit. Han blickar också bakåt och beskriver föreningens utveckling sen starten 1993.

För att förstå nutiden, och försöka sig på att sia framtiden, krävs kunskap om historien. Av den anledningen vill jag ge er en bild av LUPEF: s ”nutidshistoria”.

1993 startades LUPEF för att vara med syftet att verka som en programförening för pol mag-programmet. Under de första åren var verksamheten ganska opretentiös, i alla fall är det min kvalificerade gissning då undertecknad varken var student eller särskilt gammal på den tiden. Verksamheten hade sin gilla gång, både stort och smått genomfördes och någon gång där startades vår paradgren – novischverksamheten.

Från mitt perspektiv är det moderna LUPEF endast två år gammalt, vilket såklart kan bero på att det är de åren jag själv har varit med. Men trots detta anser jag ändå att det är först under de senaste åren föreningen har blivit seriösare som organisation och tagit stora kliv framåt i utvecklingen.

När min företrädare som ordförande, Hanna Fromell, gick på sitt uppdrag 2007 var föreningen och framförallt styrelsen splittrad. Styrelsemötena var röriga, ineffektiva och det rådde en splittring i styrelsen. Det fanns en grupp som ansåg att LUPEF endast borde syssla med sociala aktiviteter och en annan grupp som ville att föreningen skulle bli mer seriös och inte lägga kraft på festandet. Hanna gjorde ett enastående arbete och när jag själv tog över som ordförande var styrelsen mycket professionell och motiverad för att driva hela LUPEF: s verksamhet framåt.

Under mitt år arbetade styrelsen mycket med kortsiktiga och konkreta mål, som såklart var utarbetade gemensamt. Ett av de viktigare målen var att öka kommunikationen utåt och en rad åtgärder vidtogs, inte minst bulletinen på Eden. Styrelsens ambitionsnivå steg kontinuerligt under hela året och med den resultaten: SamPol-föredragen har aldrig dragit en sådan publikmängd, trycket på den senaste novischperioden var enormt och likaså var medlemstillströmningen, LUPEF: s resa har aldrig haft så många resenärer som vid resan till Istanbul samt att ett mycket intressant alumniprojekt har initierats.

Det har varit väldigt inspirerande att arbeta med LUPEF när alla har dragit åt samma håll och åstadkommit resultat. Frågan är hur vi kan fortsätta och åstadkomma ännu mer. Det finns för tillfället två flaskhalsar inom föreningen.

Den ena är pengar. Vår största inkomstkälla är medlemsavgifterna vilket skapar ett tryck på styrelsen att erbjuda en verksamhet som är värd att betala för. För att erbjuda denna typ av verksamhet måste föreningen ha just pengar, lite av ett moment 22.

Pengar är dock inte LUPEF:s största flaskhals. Den är snarare en brist på aktiva medlemmar i några av våra utskott. Trots att vi har många medlemmar (cirka 450 i skrivande stund) så saknas det aktiva i till exempel SamPol och Näringslivsutskottet.

Styrelsen är mycket medveten om problemet och för att återgärda det kommer LUPEF försöka att tacka de aktiva medlemmarna på ett bättre sätt. I december kommer den första tacksittningen att äga rum! Med ett större antal aktiva medlemmar kommer mer kunna bli att gjort och vi får en fortsatt utveckling av föreningen.

Nu, angående framtiden så vill jag inte försöka mig på att sia den men vill däremot delge er alla min vision av ett framtida LUPEF. Min vision, som måhända ligger några år framåt i tiden men som vi redan nu arbetar med, är att LUPEF ska vara en förening som företräder hela pol kand-programmet. Jag anser nämligen att programmet faller mellan stolarna, detta då de tre eller fyra institutioner som är inblandade i programmet inte tar något ansvar för programmet som helhet. De verkar snarare mer intresserade av att locka studenter till sina egna institutioner. Det finns således ingen som arbetar för programmets utveckling eller för den delen talar om vad studenter med pol kand-examen sysslar med efter utbildningen. Detta ansvar menar jag att LUPEF bör och kan axla.

Det framtida LUPEF bör givetvis fortsätta ha grymma fester och underbara novischperioder men samtidigt axla ansvaret som spindeln i nätet för pol kand-programmet. Detta ter sig extra viktigt nästa år då vi inte längre har något kårobligatorie.

av Viktor Svanström


2 kommentarer

Kommentarer är stängda.