Rätt hjälp kräver förståelse – Somaliska pirater, varför finns de?

Media rapporterar då och då om somaliska pirater som kapar fartyg i Adenviken och kidnappar besättningar för att sedan begära lösensumma. Senast för drygt en månad sedan kunde man höra om ett sådant fall efter att pirater kapade en segelbåt och kidnappade besättningen, beståendes av en dansk familj. Då, som oftast, var rapporteringen inriktad på själva händelsen. Mer sällan rapporteras om bakgrunden till piraternas handlingar. Situationen är mycket komplex och om den överhuvudtaget avhandlas så görs det ofta i en mycket förenklad version. Det är kanske lättast så. Kanske är det enklast om den stora massan nyhetskonsumenter får leva med uppfattningen om att de inhumana piraterna kidnappar oskyldiga människor, och på så vis hålls borta från diskussionen om huruvida sjöröveriet är någonting som de västerländska länderna, tillsammans med andra, kan ha bidragit till att skapa och kanske även bidrar till att upprätthålla. Läs vidare

Biståndets utmaningar i en digitaliserad verklighet

Biståndsminister Gunilla Carlsson har under sina snart fem år på posten dragit mycket medial uppmärksamhet till biståndsfrågorna. Dels genom att kräva ett mer resultatinriktad biståndsarbete, dels genom att radikalt omorganisera Sida vilket i sin tur lett till missnöje på Sida. Även hennes ”100-dagars-initiativ” har fått stort genomslag i media, vilket kan beskrivas som ett brainstormingsforum för att förbättra biståndet samt för att öppna arkivet för vart biståndspengarna hamnat. Läs Vidare

Lucka 22: Östblockets fortsatta förfall

De senaste luckorna har handlat mycket om diktatorer och deras regimer, deras uppgång och förfärliga brott. Dagens artikel kommer även den handla om en diktatur men med en annan vinkling: diktaturens fall snarare än diktatorn. Östblockets fall har vi alla läst och hört mycket om, särskilt Berlinmurens fall, men hur gick det till när Rumänien lämnade kommunismen därhän? Läs vidare

Lucka 15: Riksdagen går folkomröstningens väg

I Sverige har vi haft sex stycken nationella folkomröstningar. I denna artikel kommer jag kortfattat gå igenom deras innebörd och resultat. Enligt svensk är folkomröstningar bara rådgivande, vilket innebär att riksdagen kan rösta emot en folkomröstning eller på annat sätt inte följa dem. Detta har hänt vid ett flertal tillfällen. Men för exakt 16 år sedan följde riksdagen folket och klubbade igenom beslutet från folkomröstningen några månader tidigare. Kan ni gissa vilken? Läs vidare

Ett skepp till Gaza kommer lastat medan Carl Bildt är i Lund

Text: Martin Pehrsson

Redan utanför kunde man känna stundens allvar. För undertecknad som missade morgonens nyheter den 31 maj, kom beskedet att israeliska militären beskjutit en båt som försökt förmedla förnödenheter till Gaza som en stor överraskning. Till min hjälp hade jag dock representanter för Vänsterpartiet som delade ut flygblad och fördömde attacken. Lite mer i skuggan delades det även ut flygblad om att Sverige borde ta hem sina trupper från Afghanistan. Läs vidare