Latin America – are presidential sisters doing it for themselves?

In South America, the continent where the macho culture and the catholic church have influenced the politics for hundreds of years, a feminist struggle has silently been fought. This liberation process has recently caused several female heads of state to emerge. But, does this automatically mean that these women will work towards continued equality between men and women? Both yes and no, says Agnes Walton. Read more

Llosas leende

Varför har årets nobelpris i litteratur skapat sådan uppståndelse? Mario Vargas Llosa är peruansk författare, poet och politiker som under sina 74 år kallats allt från kommunist till högerextrem. Allt mellan impotent antidemokrat, revolutionär, chauvinist och Sydamerikas räddare. Men vem är egentligen författaren som alla vill åt?

Läs vidare

Sovjets syn på Sverige och ubåtsfrågan

Den 18 november anordnades av LUPEF och LAOS (Lunds Akademiska Officerssällskap) en föreläsning med den inbjudne gästen Bengt Gustafsson, f.d. General och Överbefälhavare för Svenska Försvarsmakten tiden 1986-1994. Föredraget behandlade Sovjetunionens syn på Sverige under efterkrigstiden och Gustafsson gav också en viss inblick i sin forskning kring ubåtsfrågan, som han även redovisar i sin nya bok. Startskottet gick och Gustafsson angrep raskt och militäriskt effektivt den historiska frågan. Läs vidare

Parallel States Project

Text: Olof Elfwering

Fredsprocessen mellan israeler och palestinier har inte gjort framsteg under mycket lång tid och trots ny politisk ledning i både Israel och USA så är utsikterna för ett genombrott fortfarande dystra. En enstatslösning är inte acceptabel för israelerna och en tvåstatslösning som båda parter kan acceptera förblir en avlägsen hägring. Det är med denna bakgrund som Centrum för Mellanösternstudier (CMES) här i Lund har tagit initiativet till en ny approach; en ny sorts tvåstatslösning där båda staterna existerar inom samma gränser.

Läs vidare

Hållbart Universitet – students fighting for the environment

Text: Fredrik Sundqvist – Bild: David Wargert

The first time I heard about HU (Hållbart Universitet) was at the international environment day, 10/10/10, a couple of weeks ago. There was something about them that caught my interest. When I later attended one of their meetings I realized that this is not an organization where people just sit on their asses and talk, this is an organization that really does things, on a local level, to make the world a better place. Read more

LUPEF-kickoff: Lillsjödal

Text: Tim Isaksson

Den 23:e oktober samlades så äntligen de många hjältarna, sammanförda av sitt samvete. Iförda sina vardagsmaskeringar – allt ifrån de små rundbågade och kavaj till overaller och teologiska byxor – anlände de en efter en, glada i hågen. Sammankomstens mål: att bilda en oslagbar kraft, så stark och mäktig att det humana blir det enda rätta. Läs vidare

LUPEF:s styrelse ht-10

På höstmötet den 19:e oktober avtackades ordförande Ellen Bohlin, sekreterare Emelie Karlsson, vice ansvarig SamPol Magnus Vøllo, ekonomiansvarig Sofie Carlströmer, utbildningsansvarig Andreas Anderholm Pedersen, kommunikationsansvarig Henrik Schyllert samt näringslivsansvarig Henrik Fäctare för det gångna årets väl utförda styrelsearbete. Sålunda är det dags för nya ansikten att axla de ansvaren. Valberedningen hade jobbat hårt för att hitta rätt personer att nominera och lyckats väl, för väl på mötet fortgick processen smidigt och till allas belåtenhet. Läs vidare

TioTioTio

av Amanda Malmquist och Tim Isaksson

Det är den tionde oktober 2010 och utanför AF-Borgen har ett fyrtiotal människor samlats för fotografering och välkomnande. De är här med anledning av 10/10/10 – 350.orgs Global Day of Doing – som samlade miljontals människor världen runt för att arbeta för klimatet. I Lund har Hållbart Universitet i samarbete med LUPEF, UPF och Ekologiska institutionen anordnat en heldag med guidade turer, urban odling, filmvisning och paneldebatt som satte de medverkande på prov både fysiskt, emotionellt och kunskapsmässigt. Läs vidare