Den politiska ordningen i ett evolutionsperspektiv

Samhällsvetenskapen bygger på (i bästa fall medvetna och explicita) stipulationer som forskarna själva svarar för. Är det möjligt att finna en fast(are) punkt? En utväg kunde vara att gå till människans biologi som den avspeglas i evolutionstänkande. Om man väljer ett centralt problem som den politiska ordningen kan resultatet bli en biologiskt anknuten organisationsteori. Läs vidare

Lucka 24: God jul önskar vi på Panorama

Alla ”vet” att Jesus föddes julen år 0 och att det är därför vi firar jul. En födelse är i sig inte en politisk handling, om inte modern föder sitt barn för sin politiska övertygelses skull. Så vitt jag vet så födde inte Maria Jesus för sin egna politiska övertygelses skull, så självfallet är inte födelsen i sig en politisk händelse. Men denna födsel är troligtvis den enskilda händelse som under de senaste 2000 åren har förorsakat flest politiska händelser i mänsklig historia. Läs vidare

Lucka 22: Östblockets fortsatta förfall

De senaste luckorna har handlat mycket om diktatorer och deras regimer, deras uppgång och förfärliga brott. Dagens artikel kommer även den handla om en diktatur men med en annan vinkling: diktaturens fall snarare än diktatorn. Östblockets fall har vi alla läst och hört mycket om, särskilt Berlinmurens fall, men hur gick det till när Rumänien lämnade kommunismen därhän? Läs vidare

Lucka 21: En fruktad man föds

Det är lätt att titta sig blind på Hitlers alla brott men han är tyvärr långt ifrån den enda tyrann vår värld har skådat. Denna artikel skall handla om den man som efter Mao har beordrat allra flest människor till döden, en man som berövat över 38 miljoner människor på deras liv, en man som regerade Sovjetunionen med järnhand i 29 års tid.

Läs vidare

Lucka 20: En tyrann blir fri

Adolf Hitler är en av vår tids största tyranner, en fruktad man som trodde på en raspolitik där de nordiska folken, arierna, var överlägsna alla andra. De svaga raserna ville han utrota för mänsklighetens utveckling, en åsikt som fortfarande lever kvar på många håll. Hans resa mot makten började flera decennier innan hans massavrättningar ägde rum och det är om den resan som denna artikel skall handla. Läs vidare

Lucka 19: Världens bästa universitet grundas

Uppsala och Lunds universitet är Sveriges mest anrika och båda två har anor som sträcker sig ända till 1400-talet. Under en längre tid lades bägge universiteten ner då det genomfördes skolreformer, men medan Lund universitet anses ha grundats efter nedläggningen anses Uppsala universitet ha grundats före nedläggningen. Lunds universitet har vid ett flertal tillfällen ansökt om att få detta ändrat men får gång på gång avslag – men varför? Läs vidare

When Rape is Utterly Used as a Weapon of War – the plight of congolese women

25 November, international day for the elimination of violence against women, a memorable day for all the women around the world who have suffered all form of abusage and mishandling. A gloomy day to remember all these women who have suffered incredible sexual abuses in the Democratic Republic of Congo, a country where the largest number of rape cases in the history of humanity has been recorded. Read more

Fortsättning följer, men kan klimatet vänta?

Klimatmötet i Cancún lyckades undgå de allra mest pessimistiska prediktionerna och räddade kanske inte klimatet – de utlovade utsläppsminskningarna är långt ifrån tillräckliga och dessutom helt obindande än så länge – men åtminstone FN-processen, tillsvidare: Köpenhamnsackordet blir FN-beslut och Kyotoprotokollets framtid hoppas beslutas om vid nästa års möte i Sydafrika. Panorama redogör för processen, detaljerna och ungefär hur långt åt helvete vi faktiskt befinner oss. Läs vidare